10 oktober: relatiemiddag Agrarisch Vastgoed

Op 10 oktober 2019 organiseert A&S Advocaten haar jaarlijkse bijeenkomst over juridische actualiteiten in het agrarisch vastgoedrecht. De voor de agrarische vastgoedpraktijk juridisch relevante ontwikkelingen … Meer lezen

Fosfaatrechten en pacht

Dit artikel van A&S advocaat Benno Nijman verscheen in het aprilnummer van De Landpachter, het maandelijks orgaan van de bond van landpachters en eigen grondgebruikers … Meer lezen

Indexering alimentatie 2019 bekend

Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks van rechtswege geïndexeerd, zodat de bedragen worden aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de … Meer lezen

INVOERING AVG

Vanaf 25 mei 2018 is voor de gehele Europese Unie de Europese privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel daarvan is om … Meer lezen

Meer haast met plattelandswoningproblematiek

CDA en VVD: “Minister, maak meer haast met plattelandswoningproblematiek” In de wet is geregeld dat bedrijfswoningen bij boerenbedrijven onder voorwaarden kunnen worden omgezet in een … Meer lezen

Mediation in het familierecht

Al jaren is mediation in het familierecht een bekende manier geworden om een scheiding in juiste banen te leiden. Het aantal scheidingen op tegenspraak daalt … Meer lezen