INVOERING AVG

Vanaf 25 mei 2018 is voor de gehele Europese Unie de Europese privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel daarvan is om … Meer lezen

Meer haast met plattelandswoningproblematiek

CDA en VVD: “Minister, maak meer haast met plattelandswoningproblematiek” In de wet is geregeld dat bedrijfswoningen bij boerenbedrijven onder voorwaarden kunnen worden omgezet in een … Meer lezen

Mediation in het familierecht

Al jaren is mediation in het familierecht een bekende manier geworden om een scheiding in juiste banen te leiden. Het aantal scheidingen op tegenspraak daalt … Meer lezen

Planning digitalisering aangepast

De rechtspraak digitaliseert. De invoering is wegens complexiteit van het proces opgeschort, maar het gaat gebeuren. A&S nam deel aan de eerste ‘echte’ digitale zaak, … Meer lezen

Advocaten kwetsbaar voor hackers

Advocatenkantoren worden door hackers vaak gezien als makkelijke doelwitten. A&S vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom laat A&S haar web-security al jaren door … Meer lezen

Handig: juridische bronnen online raadplegen

Via het uitsprakenregister van de Rechtspraak kan tegenwoordig worden gezocht naar juridische bronnen. Wanneer een rechter bijv. naar wetteksten, regelgeving of bepaalde verdragen verwijst, worden … Meer lezen

Nieuw: rechtbanken virtueel bezoeken

Sinds kort is het mogelijk om onder andere de ontvangsthal van rechtbanken en gerechtshoven virtueel te bezoeken. Op rechtspraak.nl zijn foto’s geplaatst waarmee toekomstige bezoekers … Meer lezen