Meer haast met plattelandswoningproblematiek

CDA en VVD: “Minister, maak meer haast met plattelandswoningproblematiek”

In de wet is geregeld dat bedrijfswoningen bij boerenbedrijven onder voorwaarden kunnen worden omgezet in een plattelandswoning. Daardoor wordt het mogelijk dat een burger die niets met het bedrijf te maken heeft de woning bewoont. Omdat bedrijfswoningen steeds minder vaak nodig zijn, kan zo worden voorkomen dat de woning leeg komt te staan.

Vanwege een uitspraak van de Afdeling in 2015 werd het in bepaalde gevallen moeilijker om een plattelandswoning mogelijk te maken. Dat leidde tot problemen, reden waarom het parlement een motie aannam om Europa-breed de problematiek aan te kaarten. Elders in Europa lijkt dit probleem zich niet voor te doen, blijkt nu, en daar zag de minister van Binnenlandse Zaken reden in om de motie als afgedaan te beschouwen.

CDA en VVD nemen daar geen genoegen mee. Mede in het licht van de invoering van de Omgevingswet waarin gemeenten naar het zich laat aanzien meer ruimte krijgen om het goede woon- en leefklimaat in te vullen vragen zij de minister om de perikelen rondom de plattelandswoning op de agenda te houden.