Vastgoed

A&S Advocaten heeft met vijf gespecialiseerde advocaten een sterke positie in het vastgoedrecht. Onze vastgoedadvocaten beheersen zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Of het nu gaat om problemen met de overheid of met bouwbedrijven: als ondernemer of particulier kunt bij ons terecht.

Wij leiden u via de kortste en beste route door het woud van vastgoedregelgeving. Onze advocaten procederen bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter of bij arbitrage-instituten.

A&S Advocaten heeft vastgoed-expertise in:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Grondbeleid
 • Huur
 • Koop
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Omgevingsrecht
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Plattelandswoning
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Spuitzones
 • Stankcirkels
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Voorkeursrecht gemeenten