Familie- en erfrecht

Familierecht

A&S Advocaten staat particulieren en ondernemers bij in echtscheidingen, de ontbinding van geregistreerd partnerschap of de beëindiging van samenwoning. Ook zijn wij gespecialiseerd in boedelkwesties en erfenissen. Ons specialisme betreft agrarische echtscheidingen.

Onze advocaten zijn lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheiding (vFAS) en/of de Mediatorsfederatie Nederland.

Overige onderwerpen Personen- en familierecht:

 • Afstamming
 • Alimentatie
 • Gezag over minderjarige kinderen
 • Gemeenschap van goederen
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Omgang en informatie
 • Ouderschapsplan
 • Pensioen
 • Verdeling
 • Zorgregeling

Advocaten personen- en familierecht

W. (Wilma) de Jongh

Mediation

Als er een conflict ontstaat tussen partijen, biedt mediation vaak een goede oplossing. Mediation stelt partijen niet tegenover, maar juist naast elkaar. Onder leiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt naar verschillende oplossingen voor het geschil gezocht. Daarnaast is mediation een efficiënte en kostenbesparende manier om een geschil te beëindigen.

Veel conflicten lenen zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen partners binnen een onderneming of tussen contractanten. Mediation zet in op continuïteit van de relaties. Binnen het Nederlandse rechtsbestel heeft mediation inmiddels dan ook een vaste plek gekregen. Zo verwijzen de rechters in Nederland sinds januari 2005 procederende partijen graag naar mediation. A&S Advocaten heeft twee MfN-registermediators en een vFAS-advocaat-mediator in huis.

A&S Advocaten heeft mediationexpertise in:

 • Bemiddeling
 • Conflicthantering
 • Doorverwijzingsvoorziening
 • Echtscheiding
 • Vaststellingsovereenkomsten
A&S-mediationkenmerken:

 • MfN-register (voorheen NMI-register)
 • vFAS

Advocaten mediation

W. (Wilma) de Jongh

Erfrecht

A&S Advocaten staat partijen bij in erfrechtelijke zaken.

Onze advocaten hebben veel ervaring met erfrechtelijke conflicten.

A&S Advocaten heeft erfrecht-expertise in:

 • Verdeling van de nalatenschap
 • De verdeling bij een testament
 • De wettelijke verdeling zonder testament
 • Legitieme portie / kindsdeel
 • Legaten en giften
 • Een nietig of vernietigbaar testament
 • Verzoek benoeming vereffenaar
 • Verhaal op de nalatenschap