mr ir W. (Wilma) de Jongh

Praktijk en loopbaan 

Wilma de Jongh is sinds de afronding van haar studie (1989) aan de WUR, eerst werkzaam geweest bij regionale organisaties van de land- en tuinbouworganisatie (LTO). Zij verzorgde advies en begeleiding bij bedrijfsovernames, het aangaan van huwelijkse voorwaarden en personenvennootschappen. Hierdoor heeft zij cijfermatige kennis van het agrarische bedrijf in het bijzonder en algemene kennis in het boekhouden opgedaan. Na het voltooien van haar rechtenstudie (2003) is zij werkzaam als advocaat en mediator bij A & S Advocaten. Zij richt zich volledig op het personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Zij is gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheiding van ondernemers (onder andere tussen agrarische en MKB-ondernemers binnen personenvennootschappen, aandeelhouders). Zij heeft veel ervaring met complexe echtscheidingen in mediation. Haar werkterrein is ruim en bestrijkt tevens het begeleiden van particulieren in echtscheiding. Vele mediations zijn inmiddels door haar begeleid met een slagingspercentage hoger dan 85%. Daarnaast richt zij zich op mediations in agrarische bedrijven en het MKB waar samenwerking stokt of anderszins een conflict is ontstaan. Voor het geval mediation geen optie meer is onderhandelt en procedeert zij regelmatig.

Wilma de Jongh is MfN-registermediator.

Als rechtbank mediator is zij verbonden aan de rechtbank Gelderland en het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wilma de Jongh rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ze in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleidingen bieden haar een uitstekende verdieping als professional om het menszijn en het professionele handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk

Wilma de Jongh is geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar haar passie voor natuur is ontstaan. Verder houdt zij van sporten, lezen, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Mr ir Wilma de Jongh

T: 0317 – 425 300 (algemeen)

T: 0317 – 745 705 (direct)

E: wdejongh@aens.nl

W: www.aens.nl

L: LinkedIn profiel