Agrarisch recht

Onze wortels liggen in de agrarische wereld. Wij adviseren veel opdrachtgevers binnen de agrarische sector. Met zeven gespecialiseerde advocaten in agrarisch recht, is ons kantoor toonaangevend in Nederland.

Vakspecialismen

 • Agrarisch vastgoed
 • Agri business

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven hebben te maken met een breed scala aan specifieke wet- en regelgeving. Het gaat dan om zaken als diergezondheid, mestwetgeving en productierechten, voedselveiligheid en grondgebruik. Veel van die regelgeving heeft een Europese oorsprong. Kortom: het agrarisch recht is een complex rechtsgebied waar expertise het verschil maakt. Onze agrarisch recht advocaten hebben ieder hun eigen specialismen binnen het vakgebied. Daardoor is de inzet van specialistische kennis op elke zaak gewaarborgd. Bovendien bent u er altijd zeker van dat uw belangen, ook als uw vaste advocaat even afwezig is, goed worden behartigd.

 

Agrarisch vastgoed

Binnen het agrarisch recht is het agrarisch vastgoed een belangrijke expertise. Wij zijn deskundig in alle soorten kwesties met vastgoed in het landelijk gebied, van pacht tot omgevingsvergunning. Kortom: A&S Advocaten biedt u de juiste juridische ondersteuning bij agrarische vastgoedtransacties.

A&S Advocaten heeft agrarische vastgoedexpertise op het gebied van:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Betalingsrechten
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Contracten
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Flora- en faunarechten
 • Grondbeleid
 • Huur
 • Hippisch
 • Jachtrecht
 • Koop
 • Omgevingsrecht
 • Omgevingsvergunningen
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Ruilverkaveling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Spuitzones
 • Stankcirkel
 • Subsidies
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Voorkeursrecht Gemeenten
 • Visserijrecht

Agri Business

A&S Advocaten is thuis in alle juridische aspecten van de hele agrarische productiekolom, de Agri Business. Het werken en adviseren daarin is anders dan bij andere bedrijven door de specifieke regelgeving en andere zakelijke overwegingen. Tot onze cliënten rekenen wij onder meer loonbedrijven, veetransporteurs, landbouwadviesbedrijven en bedrijven in de veevoerindustrie, de zuivelindustrie en de voedselindustrie. Ook adviseren wij bij projecten in de duurzame energie, zoals windturbineparken.

A&S Advocaten heeft agrarische expertise in:

 • Economisch strafrecht
 • Erfrecht
 • Maatschap
 • Mestwetgeving
 • Milieurecht
 • Natuurwetgeving
 • Pacht
 • Productierechten (betalingsrechten, varkensrechten)
 • Landinrichting
 • Subsidies