mr M.J.H. (Richard) van Baalen

Praktijkgebieden

Civiel- en bestuursrechtelijk vastgoedrecht, agrarisch recht, planologie, onteigening, planschade, nadeelcompensatie, algemeen bestuursrecht

Loopbaan

Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master staats- en bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk

“Vaak zijn kwesties over agrarisch recht of onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

Publicaties

email: rvbaalen@aens.nl