Mediation in het familierecht

Al jaren is mediation in het familierecht een bekende manier geworden om een scheiding in juiste banen te leiden. Het aantal scheidingen op tegenspraak daalt omdat mediation wordt beproefd. 64% van de scheidingen in 2016 waren scheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Voor het geval mediation voor partijen toch een slag te ver is biedt onderhandeling door mediators die tevens advocaat zijn een oplossing. Zij zijn in dat geval degenen die door overleg – aangestuurd door hun cliënten – overeenstemming kunnen bereiken waarna het verzoekschrift kan worden ingediend bij de rechtbank. Juist in het familierecht en in familiebedrijven waar het behoud van relaties tussen ouders en kinderen voorop staat is mediation een inmiddels een beproefde werkwijze. Meer weten? Mail naar: wdejongh@aens.nl