INVOERING AVG

Vanaf 25 mei 2018 is voor de gehele Europese Unie de Europese privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel daarvan is om mensen meer en sterkere privacyrechten te geven. Er gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegeven om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie haar focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van de gegevens en de handel in persoonsgegevens.

De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat je bij een bezoek aan veel internetsite allereerst wordt gevraagd om het cookiebeleid goed te keuren alvorens je volledige toegang krijgt tot de website. Dat geldt overigens niet voor alle sites. Dat heeft te maken met de vraag wat er gebeurd met je bezoek aan een website. Heel veel bedrijven willen cookies plaatsen om bijvoorbeeld te zien welke onderdelen van de website populair zijn, tracking cookies. Het zijn deze niet-functionele cookies die goedkeuring van de bezoeker behoeven. Daarnaast bestaan er ook functionele cookies, die zijn nodig om de website goed te laten functioneren, en analytische cookies, die behoeven geen goedkeuring.

Ook wij als advocaten hebben onze eigen organisatie moeten aanpassen aan de AVG. Immers, advocaten gaan ook om met vertrouwelijke gegevens. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft haar leden daarbij geholpen door een aantal praktische conceptmodellen aan te bieden. Al deze modellen hebben tot doel om ervoor te zorgen dat de gegevens van de cliënten op de juiste wijze bescherming genieten. Ook A & S Advocaten maakt gebruik van deze modellen, die door haar zijn aangepast aan haar eigen situatie. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. In onze privacy verklaring maakt A & S Advocaten wel melding van het gebruik van cookies. A & S Advocaten voldoet aan de nieuwe wet en is volledig AVG-proof. Onze cliënten kunnen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met de privacygevoelige gegevens wordt omgegaan.