Maatregelen corona virus

A&S advocaten volgt de maatregelen op die de overheid heeft genomen ter bestrijding van het corona virus. Dat betekent dat wij vanaf 15 maart 2020 zoveel mogelijk thuis zullen werken. Daar hebben wij goede faciliteiten voor. Werknemers die (licht) verkouden zijn en/of verhoging hebben, moeten thuis blijven. Ons secretariaat wordt bij toerbeurt door een secretaresse bezet.

Uiteraard blijven wij uw belangen behartigen en zorgen wij ervoor dat u hiervan zo min mogelijk last heeft. Onze werkzaamheden voor u zullen daarom voor zover mogelijk gewoon doorgang vinden.

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u om voorafgaand aan een bezoek aan ons kantoor telefonisch contact op te nemen. Afspraken zullen enkel gemaakt worden wanneer dit in het belang van uw zaak noodzakelijk is. Wanneer een afspraak plaats vindt, verzoeken wij u een afstand van minimaal 1,5 meter tot onze medewerkers te bewaren.

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten tot in ieder geval 6 april. Dit betekent dat geplande zittingen geen doorgang zullen vinden. De rechtspraak onderzoekt nog in hoeverre de schriftelijke procedures doorgang vinden. Indien er voor u van belang zijnde wijzigingen optreden, zal uw advocaat u daarover informeren.

De komende tijd communiceren wij hoofdzakelijk per telefoon en per e-mail met u. In dat kader vragen wij u om indien mogelijk stukken c.q. post digitaal aan te leveren.

Mochten u vragen hebben naar aanleiding van het voorgaande dan vernemen wij die graag.