Handig: juridische bronnen online raadplegen

Via het uitsprakenregister van de Rechtspraak kan tegenwoordig worden gezocht naar juridische bronnen. Wanneer een rechter bijv. naar wetteksten, regelgeving of bepaalde verdragen verwijst, worden deze in een overzicht getoond. Erg handig voor de leesbaarheid van uitspraken en het vergroot de toegankelijkheid van de rechtspraak.

Bekijk hier het register online: http://bit.ly/2gOwlwk