Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (3)
Lease (0)
loonstop (0)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (2)
Opbouw (3)
Opzegging (1)
Pacht (4)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (1)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (1)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (2)
Vastgoed (39)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (3)
zoeken (0)

Bouwvergunning

Verkoper moet instaan voor naleving bouwbesluit

Auteur: 
dinsdag, 6 december, 2011

Een koper van een mag ervan uit gaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan is geschied met inachtneming van de destijds geldende voorschriften. Dit geldt ook als die voorschriften niet direct te maken hebben met het gebruik van de woning of de veiligheid daarvan (HR 25 februari 2005, LJN AR5383, JOR 2005/168). Het gerechtshof Leeuwarden heeft die jurisprudentie kort geleden toegepast (28 juni 2011, LJN BQ9712, NJF 2011/380).

Die kwestie was als volgt

Geen behoefte aan woningen; bestemmingsplan vernietigd

Auteur: 
maandag, 11 juli, 2011

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt in Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 16 februari 2010 voornoemd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 17 nieuwe woningen in de kern van De Groeve in directe aansluiting op het bestaande bebouwingslint. De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld, omdat vanuit De Groeve het verzoek kwam om meer huurwoningen en goedkope koopwoningen.

Geen handhaving bij zicht op legalisatie

Auteur: 
woensdag, 27 april, 2011

Wie bouwt in strijd met de vergunning, riskeert handhaving. Alles wat buiten de vergunning valt, moet weg of worden aangepast, tenzij legalisatie mogelijk is.

Situatie

Een burger krijgt een bouwvergunning verleend voor de oprichting van een garage. Volgens de vergunning mag de goothoogte van deze garage 2,90 m zijn. De goothoogte blijkt echter gemiddeld 2,98 m. Dit is hoger dan de vergunning toestaat. De buurman vraagt het college van B&W om handhaving.

Uitspraak rechter