SPECIALISTEN IN AGRARISCH RECHT, VASTGOEDRECHT
ONDERNEMINGSRECHT EN FAMILIERECHT

A&S Advocaten heeft een vooraanstaande positie in het agrarisch recht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Wij werken voor ondernemers in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

NIEUWS


 

BLOG

 • Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade januari 2022
  on 27 januari 2022 at 11:03

  1. Gemeentelijke gronduitgifte: transparantie, gelijke kansen Hoge Raad 26 november  2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (X / Didam) Gemeenten moeten bij gronduitgifte meer transparantie betrachten en gelijke kansen bieden: Mogelijk meerdere gegadigden? Dan ‘passende mate van openbaarheid’: – beschikbaarheid onroerende zaak – selectieprocedure en -criteria – tijdlijn Eén gegadigde? Dan voor verkoop, de verkoop aankondigen met toelichting waarom ... Lees verder The post Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade januari 2022 appeared first on AenS Blog.

 • Ontkenning duomoederschap
  on 25 januari 2022 at 10:32

  Wanneer je als stel een kinderwens hebt, komt daar veel bij kijken. In deze blog is bijzondere aandacht voor LGBTQ+ stellen met een kinderwens. Voor hen gaat ouder worden van een kind in de regel niet vanzelf. Hun proces begint met het onderzoeken van alle mogelijkheden. Ook de regelgeving speelt een rol: Wat als je ... Lees verder The post Ontkenning duomoederschap appeared first on AenS Blog.

 • Rechterlijke beoordeling ruilplan bij landinrichting
  on 18 januari 2022 at 14:31

  Procedures over de toedeling in de landinrichting komen steeds minder voor. Ook in mijn praktijk heb ik – jammer genoeg – steeds minder zaken hierover. Dit najaar heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, een aantal uitspraken (beschikkingen) gegeven over het ruilplan in de Gebiedsinrichting “Frankeradeel-Harlingen”. Een van die uitspraken zal ik hierna kort bespreken, omdat ... Lees verder The post Rechterlijke beoordeling ruilplan bij landinrichting appeared first on AenS Blog.


 

ONZE ADVOCATEN

mr B. (Benno) Nijman
Gespecialiseerd in agrarisch recht, met name pacht en grondgebruik.

mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje
Gespecialiseerd vastgoedrecht (ruimtelijke ordening, bouwrecht) en ondernemingsrecht.

mr M.J.H. (Richard) van Baalen
Gespecialiseerd in agrarisch recht, onroerend goedrecht (bestuursrecht en civielrecht).

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon
Gespecialiseerd in agrarisch recht, bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en algemeen burgerlijk recht.

mr T.A. (Tim) Timmermans
Gespecialiseerd in vastgoedrecht: bestuursrechtelijk en civielrechtelijk.

mr ir W. (Wilma) de Jongh
Gespecialiseerd personen- en familierecht, mediation, ondernemingsrecht en (agrarische) personen- vennootschappen.

mr E.I. (Ewa) Koryzna
Gespecialiseerd in burgerlijk recht (contracten en goederen), vastgoedrecht en aansprakelijkheidsrecht.

mr M.J. (Melissa) Heuvink
Gespecialiseerd in onroerend goedrecht (bestuursrecht en civielrecht), agrarisch recht en algemeen burgerlijk recht.

mr A.C. (Annette) Koekkoek
Gespecialiseerd in personen- en familierecht, erfrecht en algemeen burgerlijk recht.

mr J.H. (Jan) van Vliet
Gespecialiseerd in agrarisch recht (met name pacht en maatschappen), ondernemingsrecht en erfrecht.