SPECIALISTEN IN AGRARISCH RECHT, VASTGOEDRECHT
ONDERNEMINGSRECHT EN FAMILIERECHT

A&S Advocaten heeft een vooraanstaande positie in het agrarisch recht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Wij werken voor ondernemers in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

NIEUWS


 

BLOG

 • Gedoogplicht, totaaloppervlakte: welke oppervlakte telt mee?
  on 9 juli 2020 at 08:10

  Of gronden succesvol met een gedoogplicht kunnen worden belast, is mede afhankelijk van de vraag hoe groot het (permanent dan wel tijdelijk) belaste perceelsgedeelte is tegenover het niet-belaste perceel. Maar welke percelen tellen mee? Casus: gemaal en verbreding watergangen in weiland In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over ... Lees verder The post Gedoogplicht, totaaloppervlakte: welke oppervlakte telt mee? appeared first on AenS Blog.

 • Reguliere pacht, maar dan korter
  on 7 juli 2020 at 12:19

  Regelmatig gehoorde bezwaren tegen reguliere pacht zijn dat het niet eenvoudig is om zo’n pacht te beëindigen en dat de termijn te lang is. Er zijn echter mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Ter opfrissing, ga ik in deze blog in op de wet en een uitspraak van de Centrale Grondkamer (Centrale Grondkamer, 18 december ... Lees verder The post Reguliere pacht, maar dan korter appeared first on AenS Blog.

 • Overdraai windturbine – planologische borging is niet genoeg
  on 24 juni 2020 at 14:22

  Het realiseren van een windturbine is juridisch geen eenvoudige aangelegenheid. Zowel bestuurs-rechtelijk als privaatrechtelijk zijn er de nodige hobbels te nemen. In de hier behandelde uitspraak ontbreekt één schakel; de overdraai over een buurperceel is niet geregeld. De rechter legt de bouw van de windturbine voor een belangrijk deel stil. Situatie Ten behoeve van het ... Lees verder The post Overdraai windturbine – planologische borging is niet genoeg appeared first on AenS Blog.


 

ONZE ADVOCATEN

mr J.H. (Jan) van Vliet
Gespecialiseerd in agrarisch recht (met name pacht en maatschappen), ondernemingsrecht en erfrecht.

mr T.A. (Tim) Timmermans
Gespecialiseerd in vastgoedrecht: bestuursrechtelijk en civielrechtelijk.

mr B. (Benno) Nijman
Gespecialiseerd in agrarisch recht, bestuursrecht en mediation.

mr M.J.H. (Richard) van Baalen
Gespecialiseerd in agrarisch recht, onroerend goedrecht (bestuursrecht en civielrecht).

mr ir W. (Wilma) de Jongh
Gespecialiseerd personen- en familierecht, mediation, ondernemingsrecht en (agrarische) personen- vennootschappen.

mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje
Gespecialiseerd vastgoedrecht (ruimtelijke ordening, bouwrecht) en ondernemingsrecht.

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon
Gespecialiseerd in agrarisch recht, bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en algemeen burgerlijk recht.