familierecht erfrecht

 

SPECIALISTEN IN AGRARISCH RECHT, VASTGOEDRECHT
ONDERNEMINGSRECHT EN FAMILIERECHT

A&S Advocaten heeft een vooraanstaande positie in het agrarisch recht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Wij werken voor ondernemers in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

NIEUWS


 

BLOG

 • Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling
  on 7 mei 2024 at 10:30

  Een manegehouder heeft een buitenrijbaan, die moet wijken voor wegaanleg. Er is fysiek ruimte om die baan ergens op de manege te reconstrueren, maar planologisch kan dat niet. De gemeente lijkt juist van plan om op die plek bedrijventerrein te ontwikkelen en wil die locatie in eigendom krijgen. Wat moet dat betekenen voor de onteigeningsschadeloosstelling? ... Lees verder The post Onzekere reconstructie als basis voor schadeloosstelling appeared first on AenS Blog.

 • Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’
  on 30 april 2024 at 13:20

  De minister heeft een gedoogplicht opgelegd ten behoeve van een ondergrondse stroomkabel. Het gerechtshof vernietigt die gedoogplicht, omdat daarin te vergaande voorwaarden zijn opgelegd aan de grondeigenaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van Tennet aan een gedoogplicht opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.[1] Op basis daarvan wil Tennet een ondergrondse ... Lees verder The post Gedoogplicht vernietigd: ‘meer belemmeringen dan nodig’ appeared first on AenS Blog.

 • Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter
  on 23 april 2024 at 07:54

  Tussen agrarische bedrijvigheid waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en gevoelige bestemmingen, moet als vuistregel (nog steeds) 50 meter afstand worden aangehouden. Ook het nieuwere EFSA-model biedt geen basis om die afstand te verkleinen. De praktijk is op zoek naar het antwoord op de vraag of en onder welke voorwaarden het aanvaardbaar is om die afstand te ... Lees verder The post Spuitzones: nog steeds in beginsel 50 meter appeared first on AenS Blog.


 

ONZE ADVOCATEN

mr B. (Benno) Nijman
Gespecialiseerd in agrarisch recht, met name pacht en grondgebruik.

mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje
Gespecialiseerd in vastgoedrecht (ruimtelijke ordening, bouwrecht) en ondernemingsrecht.

mr M.J.H. (Richard) van Baalen
Gespecialiseerd in agrarisch recht en onroerend goedrecht (bestuursrecht en civielrecht).

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon
Gespecialiseerd in agrarisch recht, bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en algemeen burgerlijk recht.

mr T.A. (Tim) Timmermans
Gespecialiseerd in vastgoedrecht: bestuursrechtelijk en civielrechtelijk.

mr ir W. (Wilma) de Jongh
Gespecialiseerd personen- en familierecht, mediation, ondernemingsrecht en (agrarische) personen- vennootschappen.

mr M.J. (Melissa) Heuvink
Gespecialiseerd in vastgoedrecht, agrarisch recht (met name pacht en grondgebruik) en algemeen burgerlijk recht (ondermeer contracten).

mr L.D. (Lotte) van den Bosch
Gespecialiseerd in bestuursrecht omgevingsrecht en ondernemingsrecht.