Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (4)
Lease (0)
loonstop (1)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (4)
Opbouw (3)
Opzegging (2)
Pacht (5)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (2)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (2)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (1)
Vastgoed (47)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (4)
zoeken (0)

Vastgoed

Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

Auteur: 
maandag, 8 december, 2014

Grond met een agrarische bestemming, mag afhankelijk van de omstandigheden worden verkocht als grond voor de bouw van een garage. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. Maar, bouwgrond hoeft niet altijd een passende planologische bestemming te hebben. Hiervan biedt het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 16 september 2014 (zaaknummer: ECLI:NL:GHSHE:2014:3657), een mooi voorbeeld.

Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Auteur: 
vrijdag, 5 december, 2014

Als er naast een locatie waar ziekten worden bestreden met spuitmiddelen al jaren (burger)woningen aanwezig zijn, hoeft er geen zogeheten “spuitzone” in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Althans, dat was het geval in een kwestie die speelde in Rhenoy (Geldermalsen). Het lijkt erop dat dit ook in andere situaties geldt.

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2014)

Auteur: 
zaterdag, 1 november, 2014

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue.

1.    Uitspraak rechtbank Rotterdam 18 juni 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4914 (BBL / X)

Eliminatie diverse bestemmingsplannen

Raad van State doorkruist aanpak gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij

Auteur: 
woensdag, 10 september, 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) keurt de wijze waarop de gemeente Bernheze gezondheidsrisico’s vanwege intensieve veehouderij niet goed, zo blijkt uit haar uitspraak van 10 september 2014.

1.000-meter norm

Actualiteiten: voorwaardelijke verplichting/spuitzone/actuele, regionale woningbehoefte

Auteur: 
dinsdag, 9 september, 2014

In een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een bestemmingsplan, dat voorzag in de nieuwbouw van 45 woningen, geen groen licht gegeven. Op deze plaats wil ik drie (juridische) aspecten van de zaak behandelen waarvoor de laatste tijd veel belangstelling wordt getoond.

De uitspraak volgt op het beroepschrift van iemand die naast het plangebied woont. In het beroepschrift worden verschillende ankers uitgegooid, waarvan er uiteindelijk twee vaste grond vinden.

Voorwaardelijke verplichting

Jurisprudentie onteigeningrecht (Juni 2014)

Auteur: 
zondag, 1 juni, 2014

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue.

1. Hoge Raad 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:897 (Van Waes / Gemeente Terneuzen)

Geen sanctie op weglaten depotdatum in vonnis

Verhuurders opgelet: de Warmtewet geldt ook voor u...

Auteur: 
vrijdag, 7 februari, 2014

 

… tenminste, als u uw huurder(s) warmte levert door een warmtenet of een centrale verwarmingsinstallatie. Op 1 januari 2014 is – vrij ongemerkt – de Warmtewet met het Warmtebesluit en de Warmteregeling van kracht geworden. De wet biedt kleine eindverbruikers, die vaak verplicht aangesloten zijn, bescherming tegen te hoge tarieven en biedt hun tegelijkertijd leveringszekerheid.

Voor wie?

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Auteur: 
dinsdag, 3 december, 2013

Dat de begrippen “normaal maatschappelijk risico” en “risicioaanvaarding” niet hetzelfde zijn was al langer bekend. In recente jurisprudentie legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) nog eens uit hoe het zit. Normaal maatschappelijk risicio Iemand die planschade lijdt, moet dit dulden wanneer de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt.

Pagina's